23 Apr, 2024

Stomatologija

Konzervativna stomatologija i rad sa djecom

Savremene metode u rješavanju karijesa i drugih oboljenja zuba i bolesti usta

Ortodontska terapija - U saradnji sa Dr Stanojević

Paradontalna i oralna hirurgija

Ugradnja implantata

Snimanje zuba:
-digitalni ortopan i digitalni-dentoalveolarni RTG

Bijeljenje zuba i estetske korekcije


ESTETSKO KONZERVATIVNO ZBRINJAVANJE ZUBA (PRE, I POLA SATA POSLE)ESTETSKA KOREKCIJA ZUBA


 ESTETSKA KOREKCIJA PROTETSKIM ZBRINJAVANJE

 


PARADONTALNA HIRURGIJA I PROTETSKA SANACIJA (ZIRKONIJUM KRONE)

 


ESTETSKA KOREKCIJA ZUBA I REŠAVANJE DIASTEMA

 

 RJEŠAVANJE BEZUBOSTI SA IMPLANTATIMA