23 Apr, 2024

Dermatohirurgija (Laserska i radiovalna hirurgija)

KOMPJUTERSKA DERMOSKOPIJA

Dermoskopija je najsavremenija, bezbolna dijagnostička metoda za pregled svih patoloških izraštaja i promjena na koži (sve vrste bradavica, Fibroma, Hemangioma, sve vrste Nevusa /mladeža/, Ca kože). Dermoskopija je izuzetno važna u ranoj dijagnostici promjena na Nevusu (mladežu) i početnoj Ca kože.


RADIOVALNA HIRURGIJA

(Radio talasi) Radiovalna hirurgija je savremena metoda za estetske operativne zahvate. Operacija se izvodi pomoću tankih igala i omči što omogućava precizne rezove bez krvarenja i bez oštećenja okolnog tkiva.

Indikacije: 

-Sve vrste bradavica

BRADAVICE

                   PRE                                       POSLE

 -Akrohondromi (fibroma mole)

FIBROMA MOLE

-Hemangiomi 

HEMANGIOM

                   PRE                                               POSLE

-Dermoidne ciste

DERMOIDNA CISTA

  

 PRE

 POSLE


-Ksantomi i ksantalasme

KSANTALASMA

 
PRE POSLE


-Sve vrste Nevusa (mladeža) 

MLADEZ

 

PRE POSLE

-Prekanceroze

PREKANCEROZA

   
 PRE POSLE

 

PRE POSLE

 
-Ca kože

PRE POSLE
PRE POSLE

 

PRE POSLE