23 Apr, 2024

O nama

Prim. Dr Đorđe RegojeRođen 4. maja 1947. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu kao i Medicinski fakultet i specijalizaciju završio je u Sarajevu. Stručno se usavršavao u Ljubljani, Zagrebu, Pragu i Moskvi. Govori njemački i ruski, a služi se engleskim jezikom. Direktor je Zdravstveno estetskog centra "Dr Regoje", Brčko. Član je Udruženja dermatologa (srpsko-njemačkog udruženja dermatologa). Dva mandata je bio sekretar Dermatološke sekcije BiH. Počasni je član Udruženja kozmetologa Srbije (nekada SiCG). Završio je postdiplomski studij iz histopatologije u Zagrebu, subspecijalizaciju iz estetske i korektivne hirurgije (Minhen, Moskva, Prag) i stekao zvanje primarijusa. Objavio je preko 40 stručnih publikacija kod nas i u inostranstvu. Za postignute rezultate nagrađen sa više priznanja, kao student nagradom "Hasan Kikić", te nagrade i priznanja Udruženja dermatologa Jugoslavije (1980., 1986. god.), a poslednja nagrada mu je zlatnik "Jovan Dučić" 2002. godine. 
Aktivni ucesnik na evropskim i svjetskim simpozijumima i kongresima kozmetologije i estetske korektivne medicine (Pariz, Minhen, Milano, Nju Jork...).


Dr Dobrila Regoje Rođena 8. decembra 1963. godine u Brčkom.
1988. diplomirala na Stomatolo
škom fakultetu Sarajevo.
1990. osnovala Zdravstveno estetski centar u Sarajevu.
Od 1993. do 1999. godine radila u Njemačkoj (Trebur, "Hans Urlich Kugies") stekla usavršavanje metoda savremene stomatologije
 iz oblasti paradontologije i implantologije.
1997.-2000. edukacija estetskih korekcija primjenom filera i botoxa (Bonn, Njemačka).

2000. ponovo osnovala Zdravstveno estetski centar u Brčkom.
2007.  postdiplomske studije stomatoloških nauka.
2009. završila specijalizaciju Oralne hirurgije (Stomatološki fakultet, Foča-Beograd VMA).
Završila nekoliko sistema ugradnje implantata: Frialit (Frankfurt, 1997.) Straumann (Beograd, 2005.) Nobel - Biocare (Dubrovnik, 2007.) Ankilos (Minhen, 2008., Medentica 2013.)